Hur mycket energi en solfångare kan ge beror till stor del på systemet den sitter i. Med vår systemkunskap och teknik ger vi solfångarna de absolut bästa förutsättningarna för högsta energiutbyte och bästa ekonomi.

svesol_iq_700x300_ny

200 eller 600?

En solfångare som enligt specifikationerna har ett årligt energiutbyte på 400 kWh/kvm kan i ett dåligt system ge 200 kWh. Men den kan också ge 600 kWh i ett väldigt bra system. Med vår systemteknik Svesol IQ och IQ+ maximerar vi solfångarnas prestanda och våra kunders lönsamhet.


Bra värmeskiktning ger användbar energi och hög verkningsgrad

En ackumulatortank som är 40 grader i hela tanken innehåller lika mycket energi som en ackumulatortank där övre delen är 60 grader och undre delen är 20 grader. Tanken med 60 grader i övre delen är dock betydligt mer användbar, den kan till skillnad från den andra tanken ge mycket varmvatten och samtidigt kan den laddas med mycket solenergi redan vid låga temperaturer. En bra skiktning i ackumulatortanken är A och O för ett ekonomiskt och effektivt solvärmesystem, det är grunden till Svesol IQ.

Prioriterad laddning i flera nivåer (IQ)

I ett konventionellt solvärmesystem värms ackumulatortanken av en solslinga som har en fast placering i tanken. Med Svesol IQ kan vi styra energin och ladda ackumulatortanken i upp till fyra olika prioriterade nivåer. Vi använder energin där den gör mest nytta för att för att maximera verkningsgraden/driftekonomin och skapa så snabb tillgång till varmvatten som möjligt. Mer gratis solenergi och mindre köpt energi helt enkelt.

Produkter: Solex Mini, Solex HF I, Solex HF II, Solex Max (solkretsarmaturer med inbyggd värmeväxlare)

Effektiv varmvattenberedning för extrem skiktning (IQ+)

När vi har laddat tanken på ett smart sätt kan vi förbättra skiktningen (och därmed verkningsgraden/driftekonomin) ytterligare genom att plocka ut värme för varmvatten på smartaste sätt. Genom en tappvarmvattenautomat (TVA) växlar vi värme från tanken till tappvattnet. Returen från TVAn till nedre delen av tanken ger en så liten volym som möjligt som är så kall som möjligt. Då behåller vi så mycket högkvalitativ värme som möjligt i toppen av tanken samtidigt som en så liten volym som möjligt i botten blir så kall som möjligt. Denna extrema skiktning gör att solfångarna kan ge mycket värme redan vid låga temperaturer (tex mulen dag, morgon eller kväll). Med vår effektiva tappvattenautomat (TVA) kan returen från tappvattenautomaten till nedre delen av tanken vara så låg som 10-15 grader. Vi kallar vårt smartaste system för Svesol IQ+.

Produkter: TVA Villa, TVA Fastighet

Svesol IQ för fastighet och villa

Systemtekniken i Svesol IQ och IQ+ finns för både villa- och fastighetssystem. Du som vill maximera solvärmeutbytet ska välja Svesol IQ+.