För att maximera energiutbytet i förhållande till investeringen i solvärmeprojekt gör vi som ett av få företag i branschen projektspecifika simuleringar. Det innebär att vi med data från det aktuella projektet simulerar hur systemet ska dimensioneras och utformas samt beräknar hur mycket energi det kommer att ge.

Det är tyvärr inte ovanligt att de generella data som SP/Solar Keymark redovisar används som grund för dimensionering av stora fastighetssystem rakt av. En fastighet kan ha väldigt olika förutsättningar, därför bör man alltid göra en projektspecifik simulering. En solfångare som är specificerad att ge 400 kWh per kvadratmeter och år kan i ett bra och väl dimensionerat system ge 600 kWh/kvm och i ett sämre system ge 200 kWh/kvm.

Exempel på indata som påverkar dimensionering och systemutformning

  • Energiförbrukning (fördelat över året)
  • Ort
  • Orientering av solfångare
  • Vinkel på solfångare
  • Ev. skuggning
  • Kompletterande värmekälla
  • Tanksystem
  • Laddningsteknik
  • Urladdningsteknik
  • Temperaturbehov

Exempel på simulering i Polysun

Nedan kan ni se ett exempel på en simulering av ett fastighetssystem med 75 kvm Svesol Favorit Max. Svesol Favorit Max är beräknad att ge 415 kWh/kvm och år, men i det här systemet kan solfångarna leverera hela 525 kWh/kvm och år. Detta tack vare smart systemteknik och en bra dimensionering i förhållande till energilasten. Detta är ett exempel på hur ett bra ingenjörsarbete och systemteknik (Svesol IQ+) kan öka utbytet med 25% jämfört med ett normalsystem. Anlita Svesol om för ett effektivt, ekonomiskt och problemfritt värmesystem.

Ladda ner simulering (pdf)