En väldimensionerad kombianläggning för både värme och varmvatten värmer ungefär 50% av tappvarmvattnet och 15 - 20 % av värmebehovet per år. Behoven varierar dock och beror på flera faktorer så som husets beskaffenhet, vanor mm. Av den anledningen är detta ungefärliga siffror. Årsbehovet för ett normalt svenskt hushåll är 5000 kWh för tappvarmvatten och 15 000 kWh för uppvärmning. Typiskt kan en kombianläggning bidra med cirka 5000 kWh, men det kan som sagt variera både uppåt och nedåt.