Tumregeln är att man bör ha 2-3 kvm solfångare per person (motsvarande ca 1000-1500 kWh per år) i ett kombisystem för både värme och varmvatten. Ackumulatortanken bör i ett standardsystem ha en volym på ~75 liter per kvadratmeter solfångare (+-25 liter beroende på solfångarnas effektivitet och hushållets energilast).