Ett solvärmesystem har minimalt behov av service och underhåll. Dessutom är det väldigt få rörliga delar som riskerar att slitas ut (endast cirkulationspumpen). Du gör enkelt en årlig snabbkontroll av ditt system på följande sätt:

  • Kontrollera färgen på värmebärarvätskan (glykolen) genom att titta på flödesmätaren som har ett genomskinligt glas. Vår specialglykol (Tyfocor LS) har en färgindikator som gör att den ändrar färg från rosa till grå/brun/svart om den blir sliten. Normalt behöver glykolen bytas efter 10-15 år.
  • Kontrollera flödet i systemet. Tvångskör cirkulationspumpen för solfångarkretsen (se manualen för instruktioner) och läs av flödet på flödesmätaren som finns placerad i solkretsarmaturen. Anteckna det i manualen och stäm av mot tidigare noteringar.
  • Kontrollera systemtrycket på manometrarna. Anteckna det i manualen och stäm av mot tidigare noteringar.

Vid snödjup över 50 cm ska snön avlägsnas. Solfångarna är testade för stora mängder snö, men du ska av försiktighetsskäl (precis som på vanliga hustak) avlägsna den vid stora tyngder. Var försiktig och använd ej hårda föremål (som tex spadar) mot solfångarnas glas.

I ett bra installerat solvärmesystem behöver du inte göra någonting, år efter år. Normalt serviceintervall är hela 10 till 15 år, då värmebäraren kan behöva bytas. Kontakta Svesol vid problem. Se solvärmesystemets manual för utförligare anvisningar.