Vi rekommenderar dig som vill installera solfångare på egen hand att ta kontakt med oss på Svesol. Vi kan då hänvisa dig till en återförsäljare i landet. Du och återförsäljaren/installatören kommer överens om hur stor del av jobbet som du ska göra och hur stor del som återförsäljaren ska göra.

Det går att spara en slant på installationen genom att tex montera solfångarna på taket själv, bära in ackumulatortank och att förbereda rördragning för installatören mm. Vi rekommenderar att installatören är med vid systemutformning, inkoppling av rör samt driftsättning. På det viset har du en säkerhet att anläggningen blir rätt installerad vilket kommer att ge många års problemfri drift och mycket gratis energi. Om något mot förmodan skulle hända har du också en trygghet i att kunna ringa din återförsäljaren/installatören för att få problemet åtgärdat.

Om något går fel vid 100% egeninstallation kan det vara svårt att i efterhand få hjälp med en anläggning av en etablerad VVS-installatör, kontakta därför återförsäljare/installatör och beställ din Svesol solfångaranläggningen genom dem. Vi får tyvärr många samtal av personer som har beställt solanläggningar på egen hand (ofta via Internet från mindre företag med dålig kunskap om solvärme) och som inte får dem att fungera som de ska. De hamnar i en svår sits när varken deras säljare eller lokala VVS-installatör vill eller kan hjälpa dem. Tänk långsiktigt och gör rätt från början, det blir billigare och roligare så.