Svesol IQ är en smart laddningsstrategi som minskar behovet av köpt energi och ökar solfångarnas verkningsgrad. Vi kan prioritera och styra var i ackumulatortanken/tankarna solvärmen ska laddas, på så vis får vi snabbt tillgång till varmvatten för tex dusch. När vi har uppfyllt tillgången av varmt duschvatten laddar vi en större volym vatten från lägre temperaturer vilket betyder högsta möjliga verkningsgrad.

Tekniken har varit med i oberoende tester och visar på väldigt gott resultat. Högst systemverkningsgrad och minst behov av köpt energi vid Biosolprojektet med bla SP Energiteknik, Chalmers och SERC (Solenergicentrum vid Högskolan Dalarna) inblandade.

Läs mer om Svesol IQ här.