Du som inte vill eller har möjlighet att installera solfångare direkt kan förbereda för det i framtiden. Dock kan det vara värt att påpeka att om du byter värmesystem är det oftast mest ekonomiskt att installera solfångare samtidigt. Det finns också många som har väntat bort sin tilltänkta besparing genom solvärme, ju tidigare du installerar solfångare desto mer hinner du spara.

Om du av någon anledning ändå inte vill installera solfångare direkt så kan du förbereda för solvärme genom att tänka på följande:

  • installera ett värmesystem med en ackumulatortank i hjärtat av systemet
  • varmvattenberedning och värmedistribution ska ske från tanken (tex ej i vedpannan)
  • tanken ska ha solslinga eller uttag för extern värmeväxlare för laddning av solvärme (helst ett i toppen, ett i mitten och ett i botten)

En del leverantörer av värmesystem har inte samma tänk kring flexibilitet och möjligheter för framtiden, tex vill ofta värmepumpsleverantörer sälja kompaktvärmepumpar med inbyggda varmvattenberedare vilket gör en komplettering med solvärme lite krångligare (och onödigt dyr för nyinstallation). Det finns bättre och billigare lösningar för värmepump i kombination med solvärme. Kontakta Svesol innan så du vet att du får en tank och ett system som verkligen är anpassat för mycket solvärme.