Plana solfångare och vakuumrör har olika egenskaper. Vakuumrörens fördel är att de är bättre isolerade, vilket man kan utnyttja för att optimera solvärmesystemet för att få några procent mer energi när det är kallt ute, dvs på höst, vinter och vår. Läs mer om hur man gör det nedan.

De plana solfångarnas fördel är tålighet/livslängd och pris. Om man har ett tak som är orienterat någonstans mellan sydväst och sydöst är oftast en plan solfångare av bra kvalitet det som ger mest energi per investerad krona och bäst livslängd.

En vanlig uppfattning är att vakuumrör är effektivare än plana solfångare, att generellt säga så är fel.  Men eftersom endast ungefär 60% av en vakummrörsolfångares byggyta är aperturyta så blir det årliga energiutbytet per byggyta betydligt lägre. Svesol Premium AR-S, som är en effektiv plan solfångare, och slår således många vakuumrör i praktiken (energiutbyte/byggyta). Om du är ute efter att optimera och kräma ur maximalt med solvärme ska du kolla på laddningsstrategin Svesol IQ.

Optimera för höst, vinter och vår

För att utnyttja fördelen med en välisolerad vakuumsolfångare måste man ta hänsyn till detta:

1. På vintern när det är kallt ute står solen lågt, om vi ska ha någon nytta av vakuumrörens goda isolering måste solfångarna ha en bra vinkel mot lågt stående sol (~60 grader).

2. Att vakuumrör är bättre isolerade är inte alltid en fördel. Solfångarna bör placeras skyddade från snö och kondens/frost, annars riskerar vakuumrören att förbli snöiga/frostiga vid dessa väderlekar. En plan solfångare blir ganska snabbt fri från frost och mindre mängder snö när solen lyser (även beroende på lutning). En solfångare med snö eller mycket frost på ger ingen värme även om solen lyser, isoleringen kan alltså få motsatt effekt. Slutsats är att vi inte vill ha vakuumrören på taket där de är utsatta för mycket snö och frost.

Vakuumrör är en känsligare konstruktion (oavsett leverantör), det finns också en hållbarhetsrisk att ha dem på taket när snö smälter, fryser och flyttar sig på taket.

Optimering för höst, vinter och vår kan också göras med plana solfångare genom lutning på ~60 grader. Även plana solfångare kan monteras direkt på lodrätt vägg. Dock minskar utbytet sommartid en aning vid placering direkt på vägg, men det möjliggör en överdimensionering som gör nytta på höst, vinter och vår. Läs mer om lutning och orientering här