Solvärme i SverigeEtt vanligt villatak i Sverige tar emot ungefär sex gånger så mycket solenergi som villan förbrukar. Årsmedelvärdet för solinstrålning i Sverige är nästan lika hög som i Tyskland och centrala Europa. Sverige har bra förutsättningar för att ta tillvara på soles gratisenergi för varmvatten och värme.

Ett solvärmesystem från Svesol kan ge hela behovet av varmvatten och värme mellan fyra och åtta månader om året. Hur mycket gratis energi ett solvärmesystem ger har ett direkt samband med hur lång tid solen lyser. Det betyder att du kan få mycket solenergi från mars-april till september-oktober och ett mindre tillskott mellan november och februari när solen inte visar sig lika många timmar om dagen.

För att ta tillvara på solenergi måste vi ha en förbrukning i samband med att solen lyser. Vi lagrar solens energi i en ackumulatortank ett par dagar, men vi kan inte lagra energi från sommar till vinter. Därför påverkar förbrukningen hur mycket energi solfångarna kan ge.

Våra flexibla solvärmesystem har alltid en kompletterande värmekälla, exempelvis pelletspanna, vedpanna, vattenmantlad kamin, värmepump, fjärrvärme eller elpatron. I många fall ger solvärmeanläggningen synergieffekter som ökad verkningsgrad och längre livslängd på den kompletterande energikällan, på så vis kan solvärmeanläggningen ge en större nytta än den direkta solenergin. Livslängd och avskrivningstid blir också längre för tex en pelletspanna eller värmepump om den får vila halva året när solfångarna gör jobbet.

Miljö - solen ger ren och säker energi

Att ta tillvara på solens energi direkt på sitt eget tak är det bästa du kan göra för att minimera din miljöpåverkan. Solens strålar är den renaste energi som finns.

El är ett av de vanligaste sätten att värma sitt hus med i Sverige. När vi köper el i Sverige gör vi det från den nordiska elmarknaden, där motsvarar varje kWh (kilowattimme) ungefär 100 gram koldioxid i utsläpp (enligt Svensk Energi, http://www.svenskenergi.se/sv/Om-el/Miljo-och-klimat/Klimatpaverkan/koldioxidutslapp/). En solvärmeanläggning för en villa som ger 5000 kWh per år sparar således ett halv ton koldioxidutsläpp varje år jämfört med att använda el. Under en solfångares livslängd (30 år) minskas koldioxidutsläppen med 15 ton.

Svensk el kommer till stor del från kärnkraftreaktorer. Att framställa el från kärnbränsle innebär en stor risk under framställningen, men även efteråt då vi måste lagra det radioaktiva avfallet i upp till ofattbara 100 000 år (!). Genom att ta tillvara på solens energi kan vi minska behovet av el från osäker kärnkraft.

Våra plana solfångare har extremt lång livslängd på 30 år eller längre. Att investera i ett värmesystem som har en lång livslängd minskar också resursåtgången och miljöbelastningen. De resurser och den energi som går åt vid tillverkningen kan nyttjas under längre tid och nettovinsten av energi blir mycket hög.

Ekonomi - fast energipris i 30 år

Solens energi är gratis och ett solvärmesystems driftkostnader är försumbara. Våra solvärmesystem har dessutom få slitagedelar, minimalt behov av service och extremt lång livslängd. Det innebär att din investering i solvärme kan jämföras med att få ett fast pris på energi i 30 år! Solenergi är en långsiktig och smart investering, även för plånboken.

Investera 80 000 kr, få tillbaka 200 000 kr (eller mer!)

Att installera solvärme till en villa kostar vanligtvis mellan 60 000 och 100 000 kr ("nyckelfärdig" installation efter eventuellt stöd/bidrag - inkl. solfångarpaket, ackumulatortank, monteringssats och installation). Priset varierar beroende storlek på systemet, laddningsteknik och på lokala förutsättningar.

Ett villasystem för en familj ger mellan 4000 och 5000 kWh om året. Under solfångarnas livslängd (30 år) blir det 120 000 till 150 000 kWh. Vi antar att investeringen i anläggningen är 80 000 kr och ger dig totalt 143 000 kWh. Med ett energipris på 1,4 kr/kWh kostar dessa kilowattimmar 200 000 kronor. Under dessa förutsättningar investerar du 80 000 kr och får tillbaka 200 000 i form av gratis solenergi. Dessutom får du en ekonomisk trygghet mot framtida prisökningar på energi, solen är ju alltid gratis. Ju högre energipriserna blir på el eller andra bränslen, desto bättre blir din investering.

I ovanstående förenklade kalkyl tar vi ej hänsyn till eventuella ökningar av energipriset och eventuell kapitalkostnad.

Dubblade elpriser mellan 2000 och 2009

elpriset_i_2010-ars_penningMellan år 2000 och 2009 har elpriserna nästan fördubblats. En investering i solvärme innebär ett minskat beroende av el och dess osäkra priser. Solvärme ger dig redan idag en låg kostnad för energi. Men ännu viktigare är att solvärme kan ge dig ett skydd mot framtida prishöjningar på energi som ingen annan värmekälla kan göra.

Andra positiva ekonomiska effekter med solvärme

När solen ger all energi du behöver under sommarhalvåret kan din kompletterande värmekälla vila. Det betyder färre drifttimmar och bättre arbetsförhållanden på din kompletterande värmekälla. Det ger i sin tur en bättre livslängd och längre avskrivning som ger ännu bättre ekonomi

 

Politik - solvärme är konfliktlös och minskar ditt beroende  

Att ha solfångare på taket skapar inga politiska konflikter. Möjligtvis blir grannen lite avundsjuk, men det blir inga krig eller andra konflikter. Olja, kärnkraft, vattenkraft och vindkraft är alla förknippade med någon form av konflikt, globalt eller lokalt. Solenergin är konfliktlös.

Minskat beroende av köpt energi

Många tycker det är en skön känsla att producera sin egen värme och sitt eget varmvatten. Med solvärme minskar du ditt beroende av el eller andra köpta energislag och dess prisutveckling. Har du tillgång till ved kan du med en vattenmantlad vedkamin eller en vedpanna bli självförsörjande och oberoende i din uppvärmning.

Förutsättningar för solvärme - checklista

Du som vill installera solvärme kan genom checklistan nedan stämma av hur du gör det på bästa sätt. Några grundförutsättningar måste finnas, till exempel en solig plats och en förbrukning av varmvatten och/eller värme i samband med att solen ger energi.

1. Ett soligt läge  

För att installera solvärme i din villa eller fastighet behövs en plats som exponeras av solen så lång tid som möjligt under dygnet – väderstrecken söder, sydöst eller sydväst är bra. Hustaket är den vanligaste placeringen. Har man inte hustaket i tillräckligt bra riktning finns flera andra lösningar, till exempel på garagetaket, på en vägg, på ett uthus, på ett altantak, på en lekstuga, på ett fristående pannrum eller helt fristående montering. Solfångarna kan monteras liggande mot underlaget eller uppresta på en ställning.  

Även solfångarnas lutning påverkar utbytet och egenskaperna något. Ju brantare lutning solfångarna har desto bättre kan solvärmeanläggningen optimeras för höst, vinter och vår. 45 grader är optimalt för högsta årsutbyte. Vid 60 graders lutning kan man optimera för mer energi höst, vinter och vår och överdimensionera solfångarytan en aning utan att det blir för mycket värme under sommaren. För att optimera för så mycket varmvatten som möjligt under sommaren är lägre vinkel bättre. Vanliga taklutningar mellan 25 och 35 grader ger bra förutsättningar för mycket energi under sommarhalvåret samt ett tillskott under vår och höst.  

2. Förbrukning  

Alla som har en jämn energianvändning över året har mycket att tjäna på att installera solvärme. Har du en högre förbrukning under sommarhalvåret kan du spara ännu mer. En vanlig familj i en villa har vanligtvis en jämn och hög förbrukning av varmvatten under hela året. Dessutom finns oftast ett värmebehov under vår och höst där solen kan ge ett bra tillskott av värme. Många har också en kall och fuktig källare som kräver värme även under sommaren.  

Hur mycket varmvatten förbrukar ni?  

Grunden för ekonomisk dimensionering av ett solvärmesystem är förbrukningen under sommaren, vilket vanligtvis är varmvattenförbrukningen eftersom den är jämn över hela året. Generellt kan man säga att om ni är fler än två personer i hushållet har ni bra möjligheter att få god ekonomi med en solvärmeanläggning. Varmvattenförbrukning är dock individuell och beror väldigt mycket på hushållets vanor. Ett schablonvärde är att en person förbrukar 75 liter varmvatten om dagen. En dusch på fem minuter drar 40-50 liter varmvatten. Övrig varmvattenförbrukning är matlagning, disk, bad, handtvätt mm.  

Om du värmer ditt hus och varmvatten med ved handlar din önskan att komplettera med solvärme förmodligen i första hand inte om ekonomi, utan om att slippa arbeta med att elda. I det fallet behöver ingen hänsyn tas till ovanstående resonemang.   Värme till ditt hus på vår, sommar och höst  De flesta hus har ett behov av värme på vinter, vår, höst och stundtals även mitt på sommaren. Faktum är att många av våra installerade solvärmeanläggningar ger mer energi under vår och höst än mitt på sommaren. Det beror på att då sammanfaller ett högt behov av energi med hög solinstrålning vilket ger solfångarna bra förutsättningar att leverera många kilowattimmar. Under vintermånaderna när solen inte lyser så många timmar om dagen bidrar solen med en mindre del energi. Ett högt värmebehov på sommaren, tex en kall och fuktig källare eller en pool, ger ännu bättre förutsättningar.  

Högre energiförbrukning ger möjlighet att spara mer  

En hög och jämn energiförbrukning över hela året, eller om förbrukningen är högre på sommarhalvåret, kan spara mer. Några exempel på typ av hushåll, fastigheter och andra anläggningar som kan spara väldigt mycket köpt energi med solfångare.  

  • Stora familjer med många personer i hushållet  
  • Personer som tycker om att duscha ofta och länge  
  • Hus med kall och fuktig källare med värmebehov även på sommaren  
  • Villor och fastigheter med swimmingpool  
  • Campingplatser  
  • Idrottsanläggningar  
  • Restauranger  
  • Hotell  
  • Bostadsrättsföreningar
  • Verksamheter med stor varmvattenförbrukning, t.ex. tvätterier 

3. Ackumulatortank  

Om du inte redan har en ackumulatortank i ditt värmesystem behöver du en plats för en sådan. En ackumulatortank lagrar värme och är en förutsättning för solvärme eftersom vi vill använda solens energi en längre tid än bara på dagen när solen lyser. Ackumulatortanken ska kunna lagra energibehovet för en eller flera dagar. Ackumulatortankar finns i snygga och smidiga format som passar i tvättstugan eller i större varianter som passar i ett teknik- eller pannrum. En bra ackumulatortank som är anpassad för solvärme är viktig för ett bra och ekonomiskt solvärmesystem.  

4. Kompletterande värmekälla  

Beroende på vad du har för värmesystem idag har du möjlighet att installera solvärme på olika sätt. Det finns också olika tillfällen då det är extra smart och lönsamt att installera, eller åtminstone förbereda för solvärme. Till exempel om din panna, varmvattenberedare eller värmepump har gått sönder, om du renoverar huset och byter värmesystem eller om du bygger nytt.  

När du läst igenom förutsättningarna ovan är det enklaste bästa att kontakta en återförsäljare som ger dig en offert på material och installation. Du kan också läsa vidare hur man på bästa sätt kombinerar solfångare med den uppvärmning du har idag, eller som du önskar installera, genom att klicka på länkarna nedan.