ROT-avdrag 

ROT-avdraget ger 30% av arbetskostnaden i skattereduktion vid renovering, ombyggnad eller tillbyggnad. Det gäller också vid installation av solenergisystem. Som kund får du ROT-avdraget direkt på fakturan, det betyder att du slipper betala hela beloppet för att sedan ansöka om att få pengar tillbaka. 

 

ROT-schablon för arbete med solel och solvärmeinstallationer

Skatteverket har godkänt att man använder en schablon vid beräkning av arbetskostnaden vid installation av solenergisystem. Med installation avses montering, inkoppling och anslutning av solceller / solfångare och till­hörande utrustning.

Enligt Skatteverket kan arbetskostnaden schablonmässigt beräknas till 30 procent av totalkostnaden, inklusive mervärdesskatt. Skattereduktionen är då 30 % på detta belopp.

Nytt förslag för 2021, Grönt avdrag

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att de nuvarande stöden till privatpersoner för solcellssystem, lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon ersätts av en skattereduktion för installation av grön teknik. Avdraget ska fungera på liknande sätt som Rot & Rut, så att köparen får avdraget direkt på fakturan.

Om förslaget går igenom gäller det installationer som utförs och betlas från och med 1 januari 2021.

Förslaget innebär att en skattereduktion ska gälla kostnader för arbete och material vid installation av grön teknik. Skattereduktionen ges för de debiterade kostnaderna för arbete och material.

15 % för installationer av solceller

50 % för installation av lagring av egenproducerad elenergi

50 % för installation av laddningspunkter till elfordon

För mera information, se Skatteverkets sida.