Solvärmerör

12 mm rör - artikelnummer 1850
15 mm rör - artikelnummer 1851
 
Solvärmerör mellan solfångare och ackumulatortank. Ingår som standard i våra solfångarpaket. Kopparrör i 25 m längd (dimensioner 12 eller 15 mm), levereras med högtemperaturisolering.