En solkretsarmatur är en samling komponenter som sitter integrerat i ett paket, ofta sitter också reglercentralen som styr när och hur solvärmen ska ladda ackumulatortanken integrerad i solkretsarmaturen. Modellerna skiljer sig lite åt beroende på storlek men komponenter som ofta ingår är cirkulationspump, avluftare, säkerhetsventil, flödesmätare mm.

 

Solkretsarmatur för villa - SKA Sencon

Artikelnummer 1600

En komplett solkretsarmatur för ackumulatortankar med solvärmeslinga. Ska kompletteras med reglercentral och expansionskärl.

 

- Cirkulationspump Wilo Star ST 15/8 ECO-3
- Avluftare
- Säkerhetsventil
- Flödesmätare (1-15 l/min)
- Klämringskopplingar 12 eller 15 mm

SKA Sencon ger solvärmeanläggningen optimala förutsättningar och hanterar överhettning. Solkretsarmaturen SKA Sencon ingår som standard i våra solvärmepaket tillsammans med reglercentralen Deltasol BS Plus. Reglercentralen Deltasol BS Plus passar för att integreras i solkretsarmaturen (ingår ej i artikelnr 1600). På bilden ses SKA Sencon tillsammans med reglercentralen Deltasol BS Plus.

SKA Sencon

SKA Sencon - öppnad  


Solkretsarmatur för villa - Solex Mini

 

Artikelnummer 1607 med termisk laddningsventil
Artikelnummer 1609 med dubbla elektriska växelventiler

Solex Mini är en avancerad solkretsarmatur för villaanläggningar med upp till 15 m² solfångaryta. Den har inbyggd värmeväxlare för att ladda ackumulatortankar som saknar intern värmeväxlare, s.k. solvärmeslinga. Att ladda ackumulatortanken med solens energi genom Solex Mini ger möjligheter att förbättra tankens skiktning och för ett högre utbyte av solens gratisenergi än vid konventionell värmeväxling genom en slinga. Det är solkretsarmeturen Solex Mini som används i våra smartaste system, Svesol IQ, för villa.

Är tanken inom intervallet 50-100 liter per kvadratmeter solfångare rekommenderar vi Solex Mini med termisk laddningsventil (artikelnummer 1607). Är tanken stor i förhållande till solfångaren (större än 100 liter per kvadratmeter solfångare) bör Solex Mini med två elektriska ventiler användas (artikelnummer 1609).

Solex Mini ska användas tillsammans med reglercentralen Deltasol BS Plus eller Deltasol E (Deltasol E dock ej för integrerat montage i solkretsarmaturen). På bilden ses Solex Mini tillsammans med reglercentralen Deltasol BS Plus (ingår ej i artikelnr 1607 & 1609)

.

Kontakta oss om du är osäker vad du behöver.

 

Solex Mini

Solex Mini öppnad


Solkretsarmaturer för fastighet - Solex HF I, Solex HF II och Solex HF MAX inklusive reglercentralen Deltasol E

Solex HF I, artikelnummer 1656
Solex HF II, artikelnummer 1658
Solex Max Basic, artikelnummer 1655

Solex är en avancerad solkretsarmartur där reglercentral, pumpar, ventiler och värmeväxlare är integrerade i en enhet. Solkretsarmaturen är mycket enkel att montera, expansionskärl, fram- och returledning till solfångarna samt de tre ledningarna till tankens anslut, sedan är allt klart.

Solex finns i olika utföranden för anläggningar upp till 40 m² (SOLEX HF I och HF II) samt Solex Max för anläggningar upp till ca 75 m².

För större anläggningar använder vi oss av flera enheter som kaskadkopplas med en överordnad styrning. Som standard ingår reglercentralen Deltasol E.

Solex Max

Solex Max öppnad

 

Solkretsarmaturer för större fastigheter - Solex Max Premium och Solex XL Premium inklusive reglercentralen PAW SC8.24

Solex Max Premium, artikelnummer 1655P
Solex XL Premium, artikelnummer 1654P

Solex Max Premium/solex XL Premium är en avancerad solkretsarmartur där pumpar, ventiler och värmeväxlare är integrerade i en enhet. Solkretsarmaturen är mycket enkel att montera, expansionskärl, fram- och returledning till solfångarna samt fram- och returledning till tanken ansluts, sedan är allt klart.

Solex Max Premium passar för anläggningar upp till 75m² och Solex XL Premium passar för anläggningar upp till ca 115m².

För större anläggningar än så använder vi oss av flera enheter som kaskadkopplas med en överordnad styrning.

Till Solex Max Premium och Solex XL Premium används reglercentralen PAW SC8.24.

Som tillbehör till reglercentralen finns USB/GSM/LAN uppkoppling samt Modbus-modul.

solex_max_premium_closed

solex_max_premium_open

solex_xl