Deltasol BS PlusDeltasol BS Plus

Artikelnummer 1703

Deltasol BS Plus ingår från juni 2011 som standard i våra solfångarpaket. Den lämpar sig för vanliga villaanläggningar men har även kapacitet att användas till mer avancerade villasystem. Till exempel vid laddning av ackumulatortank i flera nivåer eller i system med flera solfångarfält. Deltasol BS Plus är perfekt att kombinera med solkretsarmaturen Sencon eller Solex Mini (Svesol IQ), där de snyggt integreras i samma enhet. Den kan också hantera datalogger DL2 för loggning och övervakning via webb och iPhone/iPad genom appen VBus Touch.

Deltasol BS Plus har följande funktioner:

- Varvtalsstyrning av cirkulationspump
- Kickfunktion
- Funktion som hanterar överhettning i solfångaren
- Energimängdsmätning
- Två delta T-regleringar
- Kan styra två solfångarfält, t.ex. öst- och västtak
- Klarar att ladda till två tankar eller en pool och en tank
- Förberedd för att kopplas till dator för loggning (kräver datalogger DL2)
- Timerfunktion
- Kan kopplas in mot visningstavla GA3 eller SD3 


 

Reglercentral Deltasol EDeltasol E

Artikelnummer 1707

Vår mest avancerade reglercentral med 31 förprogrammerade system & flexibel programmering. Lämpar sig för fastighetssystem eller avancerade villasystem. Deltasol E styr även shunt för utgående värme.

Reglercentralen kan bl.a.:
- Prioritera solvärmeladdning i fyra nivåer
- Styra värmeshunten med framledningsgivare och utegivare

Deltasol E har:
- Sju reläer
- Tio givare
- Möjlighet att ansluta flödesmätare med pulsgivare
- Möjlighet till inkoppling av solinstrålningsmätare
- Kan styra värmeshunt
- Förberedd för att kopplas till dator för loggning (kräver datalogger eller RS-Com)
- Timerfunktion
- Kan kopplas mot visningstavlan GA3 eller SD3


 

solarregler_deltasolche_500x500Deltasol C HE

Artikelnummer 1708

Deltasol C HE är en reglercentral som kan styra en energisnål, högeffektiv, varvtalsreglerad PWM pump. Den lämpar sig för vanliga villaanläggningar.
Deltasol C HE används tillsammans med solkretsarmaturen Sencon HE, där de snyggt integreras i samma enhet. Den kan också hantera datalogger DL2 för loggning och övervakning via webb och iPhone/iPad genom appen VBus Touch.

Deltasol C HE har:

- Mycket lättläst och förståelig display
- Varvtalsstyrning av PVM-pump
- Kickfunktion
- Funktion som hanterar överhettning i solfångaren
- Energimängdsmätning
- Förberedd för att kopplas till dator för loggning (kräver datalogger DL2)
- Timerfunktion
- Kan kopplas in mot visningstavla GA3 eller SD3Värmemodul HKM 2

art. nr. 1729

HKM 2 är en utökning av antalet reläer i Deltasol. Tex för extra shuntkurvor eller för att styra shuntventilen när en avancerad solstyrning som prioriterar flera temperaturnivåer används. Levereras med framledningsgivare och utegivare.


Se även solkretsarmaturer samt övervakning & dataloggning.