Ackumulatortanken är hjärtat i ditt värmesystem. Dess primära funktion är att lagra värmen tills du använder den. Ackumulatortanken ger dig flexibilitet att använda den värmekälla som passar bäst eller är billigast för stunden och förbättrar de flesta värmekällors verkningsgrad tack vare längre gångtider och bättre driftförhållanden. Det är viktigt att ackumulatortanken är väl isolerad och att slingor/anslutningar är rätt placerade.  En bra ackumulatortank kan fördubbla energitillskottet från solfångarna.

Våra ackumulatortankar är konstruerade för att ge solfångaren och kompletterande värmekälla så bra driftsförhållanden som möjligt. Bra komponenter, väl placerade slingor och anslutningar samverkar så att skiktningen i tankarna främjas. Skiktningen i tanken är viktig eftersom en solfångares effektivitet ökar med låga temperaturer i botten av tanken och tillgången av värme och varmvatten ökar med varmt vatten i toppen. Ackumulatortanken kopplas mot husets radiatorsystem eller golvvärme samt varmvatten.

Om standardtankarna nedan inte passar dina behov kan vi hjälpa dig att ta fram en tank som passar dina behov. Du kan till exempel mot en liten kostnad måttbeställa kortare tankar för låga takhöjder. 


Ackumulatortank Svesol alpha 800

Artikelnummer 2260

Ackumulatortank Alpha 800En välisolerad 800-liters ackumulatortank med solvärmeväxlare och stor rostfri genomströmningsberedare för tappvarmvatten.

Detta är en kombinationstank av stål med inbyggd värmeväxlare för solvärme och en stor rostfri beredarslinga för tappvattenberedning. Slingan för varmvattenberedning är placerad i tankens centrum. Den är utdragen från botten till topp för att förbättra tankens skiktning. Beredarslingan är monterad i en fläns i den övre gaveln (utbytbar, öppningsbar). Isoleringen är 90 mm PU skum, grå mjuk ytbeklädnad. Tanken är tillverkad i Tyskland.

Diameter med/utan isolering: 970 / 800 mm
Höjd med isolering / tipphöjd: 1730 mm / 1760 mm
Anslutningar laddning / urladdning 8 st: 1,5 ”
Givarmuffar 4 st: ½ ”
Max tryck för tanken: 5 bar
Max tryck VV-beredarslinga: 10 bar
Max tillåten temperatur: 95 grader
Värmeväxlaryta tappvarmvatten: 8 m2
Volym i vv-värmeväxlare: 32 liter
Max vv-mängd vid 52 grader i tankens övre del: 160 l
Max vv-mängd vid 65 grader i tankens övre del: 220 l
Max vv-mängd vid 65 grader i hela tanken: 353 l
Solvärmeväxlare, yta: 3,0 m2
Vikt utan isolering: 240 kg
Mått:
A: 1730 mm
B / C: 1395 / 1015 mm
D / E: 635 / 255 mm
F / G: 255 / 855 mm
Elpatronsmuff ovanför mitten (6 kW EP tillval): 1,5 ”


Svesol vitvarutankar med under och överskåp

Artikelnummer 221000, 222000, 2210RF, 2220RF, 2220CU,

information är under uppbyggnad på vår hemsida

 

Rektangulära tankar med muffar i fronten

Artikelnummer 22001, 22005

informationen ärunder uppbyggnad på vår hemsida

 

Runda tankar med muffar i fronten

Artikelnummer 22010, 22015, 22020, 22025

informationen är under uppbyggnad på vår hemsida