svesol kontor energisystem

Vi använder huvudsakligen solenergi i vår egen fastighet på Svesol!

Steg för steg gör vi oss mer och mer oberoende och nu är vi nästa helt självförsörjande på energi i vår kontorslokal i Djurmo.

 

Så här går det till

När fastigheten byggdes för 10 år sedan så installerades ett jordvärmelager under huset där vi kan lagra solvärmeöverskottet från sommaren.

30 m2 solfångare är installerade med brant vinkel mot söder. Fastigheten värms med enbart solvärme från påsk till oktober. Det värmeöverskott som skapas under den soliga sommarperioden ackumuleras i jordvärmelagret under huset.

På vinterhalvåret räcker inte solvärmen. Det kan dock stödja värmesystemet eftersom solfångaren har en brant vinkel som ger optimal funktion just på vintern.

Från början värmdes lokalerna med pellets när solvärmen inte räckte till. I ett senare skede har vi installerat en värmepump som är kopplad till värmelagret under huset. Där har vi en temperaturnivå som går upp mot 30 grader vilket ger mycket hög verkningsgrad för värmepumpen.

Sedan 2014 har vi en egen solelanläggning som består av 36 stycken solcellsmoduler på vardera 260 watt. Elen som produceras minskar vårt behov av köpt el för belysning, ventilation och övrig drift. El som överproduceras säljs till Dalakraft. På vintern köper vi tillbaka vår överskottsproduktion och driver värmepumpen för att värma lokalerna.

Vi är med andra ord i princip självförsörjande på energi. Det känns helt rätt att både använda den teknik vi säljer och visa våra kunder hur och att den fungerar bra.

Vi lever som vi lär

Svesol har aktivt arbetat med att utveckla solenergi sedan 1991. Vi grundades 1997 och kommer att fortsätta vara en trygg leverantör för solenergisystem.

Välkommen att besöka oss så berättar vi mer.

svesol vinter