Klaus Lorenz har alltid drömt om att göra något för miljön.
- Solvärmen är gratis och ren, det gäller bara att ta vara på den på rätt sätt, säger Klaus som specialiserat sig på system som värms av sol och biobränslen.

Klaus har studerat, forskat och byggt egna solfångare i mer än 30 år. 1997 startade han företaget Solentek AB i Djurmo utanför Borlänge. Efter det har utvecklingen kring solenergi gått med rasande fart.

I början var verksamheten inriktad på att ordna kurser och utbildningar för folk som ville bygga sin egen solfångare. Till att börja med sålde de komponenterna till självbyggarna och sedan utökades verksamheten med egen tillverkning av solfångare.

I takt med att utvecklingen av solfångare gick allt snabbare förändrades förutsättningarna för företaget. Man minskade tillverkningen och inriktade sig på att importera de bästa komponenterna och skapa flexibla paketlösningar och solvärmepaket för villor och fastigheter.

2011 bytte företaget namn till Svesol värmesystem AB och produkterna säljs genom återförsäljare i hela Sverige. Företaget har åtta medarbetare och ett växande nät av samarbetspartners och återförsäljare runt om i Sverige. Företaget är ett av Sveriges största i solvärmebranchen.

En av Klaus Lorenz första solfångare från 1978

En av Klaus Lorenz första solfångaranläggningar från 1978. Solfångaranläggningen är än idag i drift (2011).