Svensk Solenergi är en branschorganisation för solenergi i Sverige där Svesol är medlem.

Från år 2010 certifierar Svensk solenergi utbildade installatörer med syfte att öka kompetensen bland installatörer. Svesol värmesystem anordnar löpande utbildningar om solvärme, våra utbildningar är godkända som grund för senare certifiering av Svensk solenergi.

Kontakta Svesol om du är intresserad att delta i utbildningar. Tele 0241-101 11.