Klaus Lorenz, grundare till företaget, har utvecklat värmesystem med solenergi sedan slutet av 70-talet. 1997 startade han företaget, sedan dess har antalet duktiga medarbetare, återförsäljare och nöjda kunder ökat för varje år. Vi tycker att genuin produktkunskap är viktigt för ett bra slutresultat och nöjda kunder.

Vår verksamhet bygger på att leverera de bästa värmesystemen för kostnadseffektiv, miljövänlig och problemfri värme. För att kunna göra det är kunskap, utveckling och forskning en viktig del. Vi testar och utvärderar värmesystem utifrån ett systemtänkande där värmesystemets totala prestanda, ekonomi, driftsäkerhet och livslängd är det viktiga. Vi tänker långsiktigt, både vad det gäller ekonomi och miljö. Därför har solen som ger miljövänlig, problemfri värme en central roll i våra värmesystem. I ett bra utformat värmesystem ger solen en stor andel gratisenergi och problemfri drift med lång livslängd. I ett väl utformat system skapar vi positiva synergieffekter mellan solfångarna och kompletterande värmekälla, tex ökande verkningsgrad och längre livslängd/avskrivningstid. Det ger bättre ekonomi och mindre miljöpåverkan.

Vi har praktiska och teoretiska erfarenheter av värmesystem sedan slutet av 70-talet. Idag bedriver vi utvecklingsprojekt och produkttester i företagets lokaler, men vi har också ett nära samarbete med SERC (Solar Energy Research Center) där vi är engagerade i olika forskningsprojekt, tex Biosolprojektet (2010) där vår systemteknik Svesol IQ+ hade högst systemverkningsgrad av alla testade system.

Våra återförsäljare erbjuds löpande utbildningar i solvärme, flexibla värmesystem och våra produkter för att göra så bra och kostnadseffektiva installationer som möjligt.

Relaterade nyheter