Svesol Grossist

Svesol Grossist är till för dig som är installatör eller privatperson som installerar i egen regi. Här köper du solvärme och solelmaterial* till kraftigt sänkta priser.

 

 * Elinstallationen kräver en auktoriserad elektriker

 

Information

Här hittar du kort information om våra solcells- och solvärmepaket.utropstecken

 

Läs mer ...

Priser

Här hittar du vår "grossistprislista" som gäller för företagskunder och för de kunder som genomför sin installation i egen regi.

Prislistor

Kontakta oss

Kontakta oss så hjälper vi dig med din beställning.

Kontakta oss