SOLVÄRME + FJÄRRVÄRME

Solvärme fungerar utmärkt att kombinera med fjärrvärme, men du behöver kontrollera dina möjligheter med ditt lokala fjärrvärmebolag/installatör.

Fördelar med solvärme och fjärrvärme

  • Du sprider dina risker genom att minska ditt beroende till fjärrvärmeleverantören
  • Solvärmen/ackumulatortanken ger även möjlighet att koppla in annan värmekälla, tex en vattenmantlad kamin
  • Kombinationen gör dig helt fri från elanvändning till värme

Till dig som redan har fjärrvärme installerat i ditt hus

Du har en värmecentral som redan är installerad i ditt hus. Det vanligaste är att koppla ackumulatortanken i serie som förvärmning innan fjärrvärmecentral. När solen ger tillräckligt med värme för varmvatten och/eller värme behöver fjärrvärmecentralen inte jobba alls. När solvärmen inte räcker till går fjärrvärmen in och spetsar till rätt temperaturer. Vi kan på så vis utnyttja solfångarnas som förvärmare även om de inte klarar av att ge 100% av energin.

Fjärrvärmecentraler finns av många olika fabrikat, det är viktigt att installatören vet hur aktuell fjärrvärmecentral fungerar och att den går att användas på ovanstående vis.

Till dig som ska installera solvärme och fjärrvärme

Vid nyinstallation av sol- och fjärrvärme vill vi göra en "vanlig" systemkonstruktion med ackumulatortanken i centrum. Fjärrvärmen ansvarar för att hålla övre delen av ackumulatortanken varm när solvärmen inte räcker till (precis som en elpatron, värmepump eller pelletspanna). Då jobbar alltså fjärrvärmeväxlaren direkt mot övre delen av ackumulatortanken.

Utbudet och reglerna kring hur man kan välja fjärrvärmeväxlare varierar mellan olika fjärrvärmeleverantörer. Det är därför viktigt att installatören vet att rätt typ av fjärrvärmeväxlare finns tillgänglig.

Kontakta Svesol för frågor kring vilken typ av värmeväxlare som fungerar bra.

Komplett

Här får du hjälp att hitta och installera en anläggning som passar dina behov av solenergi. Vi guidar dig från köp till färdig installation.

Gå till Svesol Komplett

Grossist

Är du installatör eller privatperson som vill installera på egen hand? Här hittar du material för solvärme och solel till mycket konkurrenskraftiga priser.

Gå till Svesol Grossist

Projekt

Arbeta med oss när du behöver stöd och rådgivning vid större solenergiprojekt. Vi är bekväma med att påstå att vi tillhör de bästa i Sverige på solel, solvärme och smarta flexibla värmesystem.

Gå till Svesol Projekt