Att ta tillvara på solens energi direkt på sitt eget tak är det bästa du kan göra för att minimera din miljöpåverkan. Solens strålar är den renaste energi som finns.

El är ett av de vanligaste sätten att värma sitt hus med i Sverige. När vi köper el i Sverige gör vi det från den nordiska elmarknaden, där motsvarar varje kWh (kilowattimme) ungefär 100 gram koldioxid i utsläpp (enligt Svensk Energi, http://www.svenskenergi.se/sv/Om-el/Miljo-och-klimat/Klimatpaverkan/koldioxidutslapp/). En solvärmeanläggning för en villa som ger 5000 kWh per år sparar således ett halv ton koldioxidutsläpp varje år jämfört med att använda el. Under en solfångares livslängd (30 år) minskas koldioxidutsläppen med 15 ton.

Svensk el kommer till stor del från kärnkraftreaktorer. Att framställa el från kärnbränsle innebär en stor risk under framställningen, men även efteråt då vi måste lagra det radioaktiva avfallet i upp till ofattbara 100 000 år (!). Genom att ta tillvara på solens energi kan vi minska behovet av el från osäker kärnkraft.

Våra plana solfångare har extremt lång livslängd på 30 år eller längre. Att investera i ett värmesystem som har en lång livslängd minskar också resursåtgången och miljöbelastningen. De resurser och den energi som går åt vid tillverkningen kan nyttjas under längre tid och nettovinsten av energi blir mycket hög.

Komplett

Här får du hjälp att hitta och installera en anläggning som passar dina behov av solenergi. Vi guidar dig från köp till färdig installation.

Gå till Svesol Komplett

Grossist

Är du installatör eller privatperson som vill installera på egen hand? Här hittar du material för solvärme och solel till mycket konkurrenskraftiga priser.

Gå till Svesol Grossist

Projekt

Arbeta med oss när du behöver stöd och rådgivning vid större solenergiprojekt. Vi är bekväma med att påstå att vi tillhör de bästa i Sverige på solel, solvärme och smarta flexibla värmesystem.

Gå till Svesol Projekt