Svesol Grossist

Svesol Grossist är till för dig som är installatör eller privatperson som installerar i egen regi. Här köper du solvärme och solelmaterial* till kraftigt sänkta priser.

Se vår prislista, sänkta modulpriser 2019!

 * Elinstallationen kräver en auktoriserad elektriker