Sommaren 2013 installerade Crenna plåt, Enköping, 600 m2 solceller för att minska sitt behov av att köpa elenergi och för att minska sin belastning på miljön. Läs mer om crennas miljöarbete på www.crenna.se.

  • Yingli: YL250PE, 361 st
  • Solcellsyta: ca 600m2
  • Växelriktare : 5 st SMA STP 17000TL10
  • Årligt energiytbyte ca 87 000 kWh, se nedan

 Crenna Martin

 

Elproduktion har fördelat på månad och år varit:

  2013 2014 2015
Januari 0 146 642
Februari 0 1441 2283
Mars 0 7633 6853
April 0 12067 11689
Maj 0 12416 11354
Juni 0 12792 13586
Juli 7123 15080 11867
Augusti 12707 11216 14189
September 9043 8746 7895
Oktober 4644 2830 5946
November 1922 621 1717
December 672 596 0
       
Året 36110 85583 88023
  exkl jan-15juli   exkl dec

 

Vilket kan åskådliggöras i diagram:

Utbyte Crenna 13 15