I Falun pågår skid-VM för fullt och på TV bilderna kan vi ibland skymta den solcellsanläggning som vi levererat för att dra vårt strå till att Skid-VM i Falun2015 blir det mest miljövänliga skid-VM någonsin arrangerat!

Anläggningen sitter längst upp på det sk Stora Enso huset och består av 20 solcellsmoduler med en effekt på 5,1 kW.

Samtidigt kan vi konstatera att våren är på väg, Svesols solecllsanläggning levererade en effekt på 8,25 kW idag. Idag producerade den alltså 90% av sin maxeffekt, trots att vi fortfarande har vinter! Härligt!

 

 

 

 

Nu är det äntligen klart!

From den 1/1 -2015 kan den som har solceller och matar in elenergi till elnätet göra skatteavdrag med 60 öre / inmatad kWh. Maximalt avdrag är 18 000 kr per år.

Vem har rätt att få skattereduktion? (källa Skatteverket.se)

När du producerar egen förnybar el i liten skala kallas du för en mikroproducent av förnybar el. Med förnybar el menas främst el som du framställer från sol, vind och vatten
•    Din mikroproduktionsanläggning ska ha samma anslutningspunkt som ditt uttagsabonnemang. Enkelt uttryckt – inmatning och uttag från elnätet ska ske genom samma anslutningspunkt, samma huvudsäkring och samma elmätare.
•    För att räknas som mikroproducent och ha möjlighet att få skattereduktion får säkringen i anslutningspunkten inte överstiga 100 ampere.
•    Du måste alltid anmäla till ditt elnätsföretag att du framställer förnybar el och matar in till elnätet. Elnätsföretaget säkerställer att din inmatning mäts på ett korrekt sätt och har därefter en skyldighet att varje år lämna en kontrolluppgift till Skatteverket på hur mycket el du under kalenderåret matat in till elnätet och hur mycket du har tagit ut
•    Båda fysiska och juridiska personer kan få skattereduktion.


För mer info,  klicka här så länkas du till skatteverkets hemsida.

Den 25 september skrev tidningen Dala-Demokraten en artikel om solvärme och solel där vi berättade om skillnader och möjligheter.

– Svenskarna är väldigt energimedvetna och priserna på anläggningar har gått ner mycket under de sista åren. Solelen kommer ju mer och mer och vi har i Dalarna har levererat 35 villaanläggningar och några riktigt stora för mer offentligt bruk under de sista två åren, bland annat till Högskolan Dalarnas nya högskolebibliotek på Lugnet i Falun. Den anläggningen har en beräknad årsproduktion på 35 000 kWh el och består av 168 moduler som täcker 280 kvadratmeter takyta, berättade Stefan Enerud.

Du kan läsa hela artikeln om solvärme och solel här ...

Svesol har levererat 168 stycken solceller till Högskolan Dalarnas nya högskolebibliotek på Lugnet i Falun. Den förnyelsebara elen som produceras av solcellerna kommer till största delen att användas i byggnaden. Anläggningen har en toppeffekt på 41,2 kW. Beräknad årsprodkution är ca 35 000 kWh el.

Klicka här för att se bygget i realtid.