Solvärme är inte längre ett alternativ endast för miljönördar och hemmapulare. Företag och större organisationer är nuförtiden typiska kundgrupper som prioriterar solvärme när nya fastigheter byggs eller befintliga renoveras. Sjukhus, äldreboenden, campingar, skolor, idrottsanläggningar, lägenheter och företagslokaler är exempel på fastigheter som förses med solvärme.

Läs mer om Svesol fastighetssystem
Läs hela artikeln på E24

Intervju med Klaus Lorenz, grundare av Svesol värmesystem och forskare i solenergiteknik. Klaus berättar hur han tycker att vi borde utforma värmesystem i byggnader för att få ett flexibelt och framtidssäkert värmesystem. Läs hela artikeln på Byggahus.se.