8:e november certifierar Svensk Solenergi solvärmeinstallatörer i Norrtälje. Certifieringen vänder sig till yrkesverksamma VVS-installatörer som installerar solfångare.

Läs mer: Certifierade solvärmeinstallatörer

Utnyttja ROT-avdraget som ger halva priset på solvärmeinstallationen. Besparingen blir vanligtvis runt 10 000 kronor.

Läs mer: Spara tusenlappar med ROT-avdraget

Svesol levererar fler stora solvärmesystem till fastigheter. Nyligen togs solvärmeanläggningen på Fullriggaren i Gävle med 83 kvadratmeter solfångare av typen Favorit Max i drift. Anläggningen ger solvärme till lägenheter, restauranger och butiker.

2010/2011 har vi levererat ytterligare 14 fastighetsanläggningar som nu är i drift. Att vi blir anlitade för fler uppdrag i större fastighetssystem ser vi som en bekräftelse på vår kunskap om utformning och dimensionering av stora system. Vi gör vi alltid en noggrann dimensionering och driftsimulering baserad på specifik information om det aktuella projektet. Vid större anläggningar räcker det inte att använda sig av tumregler och generella beräkningar. Läs mer om hur Svesol jobbar med solvärme för fastigheter och simuleringar av solvärmeanläggningar.

Lista på levererade fastighetssystem 2010/2011:

Nu kan du övervaka ditt värmesystem och dina solfångare i din iPhone, iPad eller via Internet. Tryggt, ekonomiskt och roligt!

Läs mer: Solvärme i din iPhone