Antalet förfrågningar på solenergi från fastighetsägare i Stockholmsområdet ökar. Förfrågningarna kommer från både privata och offentliga aktörer och avser både solvärme (solfångare) och solel (solceller). Svesols största och mest erfarna återförsäljare i Stockholm, ABC-rör, gör för närvarande ett utskick till ett stort antal BRF i syfte att presentera möjligheterna med solvärme. Solvärme syftar till att kapa fastighetsägarens kostnad för värmning av tappvarmvatten samt när så är lämpligt även för uppvärmning under vår och höst. Oavsett om du är ansluten till fjärrvärmenätet, har värmepumpar eller annan underliggande energikälla så finns det möjlighet att spara kostnader med solvärme under många decennier framöver.

Vill du veta mer? Ta kontakt med Anders Lundkvist på ABC-Rör.

Under senare tid har den massmediala uppmärksamheten för solenergi varit stor och vi har fått in ett stort antal förfrågningar avseende solel, s.k. solcellsanläggningar. I syfte att på ett professionellt sätt kunna möta marknadens förväntan lanserar Svesol nu ett första program för solcellsanläggningar för småhusfastigheter.

Vi kan idag erbjuda 4 färdiga paket från 1,75 kW och uppåt . Dessa paket är avsedda för solcellssystem uppkopplade mot elnätet (ej system kopplade mot batterier). Du kan läsa mer om dessa paket, om våra solcellsmoduler och växelriktare, om solel och mikroproduktion bland våra produkter.

Är du intresserad av solceller för att kunna producera din egen el? Kontakta oss på en gång så hjälper vi dig att finna rätt system för dina behov.

ROT-schablon för arbete med solvärmeinstallation

Nu kan man beräkna ROT-avdrag för installation av solvärmesystem enligt en schablon precis som man kan göra för installation av bergvärmepumpar och pannor.

Skatteverket har efter en ansökan från Svensk Solenergi godkänt att man använder en schablon vid beräkning av arbetskostnaden vid installation av solvärmesystem.  Med installation avses montering, inkoppling och anslutning av solfångare och till­hörande utrustning.
Enligt Skatteverket kan arbetskostnaden schablonmässiga beräknas till 30 procent av totalkostnaden, inklusive mervärdesskatt. Skattereduktionen är då hälften av detta belopp.
– Det här gör det enklare för installatörer att lämna en offert där man direkt kan ange hur stort skatteavdrag man får vid en installation, vilket vi hoppas leder till att fler överväger att installera solvärmesystem, säger Jan-Olof Dalenbäck, sekreterare i Svensk Solenergi.

För ytterligare information hänvisas till Svensk Solenergis ”PM - Schablon för arbete med solvärmeinstallationer” och Skatteverkets beslutsbrev.

Svesol erbjuder just nu ett komplett solvärmepaket med varmvattenberedare och installation för det mycket trevliga priset 49000:- (priset inkluderar ROT-avdrag och gäller vid standardinstallation, avvikelser i installationen kan förekomma vilket kan medföra ett högre pris).

I paketet ingår:

För att beräkna ROT-avdraget vid ett pris som inkluderar material och installation, beräknas den schablonmässiga arbetskostnaden till 30 % av den totala kostanden. ROT-avdraget görs sedan med 50 % på arbetskostaden, alltså 15 % av totalkostnaden.
I vårat erbjudande ger detta att ROT-avdraget är på 8647:- (den totala kostnaden innan ROT-avdrag är 57647:-)

Ta chansen att investera i ett solvärmesystem för framtiden idag! Kontakta din närmaste återförsäljare för att ta del av paketet!