Svesol har fått förtroendet att leverera solceller för elproduktion till Leksands Folkhögskola. Totalt monteras 96 solceller á 245 W på två av taken. Montage av solceller pågår förfullt och anläggningen kommmer att färdigställas i början på maj.

 

 

 dscn3325edited

Solvärme- och solcellsanläggningen på källbackens förskola i Leksand är nu i full drift. Solenergianläggningen på denna byggand planerades redan på projekteringssatdiet vilket gav goda förutsättningar för installation, drift och samverkan med övriga energisystem i huset.

Den vänsta delen av taket har 21 m2 solfångare för varmvattenproduktion och den högra delen har 33 m2 solceller för elproduktion. Elinstallation är utförd av NEA Leksand och solvärmeinstallation av LGI VVS Leksand.

Fakta solcellsanläggningen:
Antal moduler: 20 st moduler REC 250Wp
Växelriktare SMA STP 5000 TL
Yta: 33m2
Maxeffekt: 5kW (el)
Förväntad årsproduktion: ca 4700 kWh

Fakta Solvärmeanläggningen
Antal moduler: 9 st Favorit Max
Yta : 21 m2
Ackumulatortankar: 2 st á 750 liter
Maxeffekt ca 15kW (värme)
Förväntad årsproduktion: ca 11000 kWh

För att levandegöra solenergins del i fastigheten för personal, barn och föräldrar monterades två visningstavlor som visar aktuell effekt, tempeaturer och energiimängder. Redan i mitten på mars (2013) har solcellerna leverat ca 250 kWh och solvärmesystemet ca 600kWh.

 

  

 

 

Svesols affärsidé är att erbjuda mest effekt per investerad krona när det gäller såväl solvärme som solel. För oss innebär detta att kunna erbjuda system som verkligen fungerar till ett attraktivt pris. Vårt kontinuerliga arbete med att pressa såväl oss själva liksom våra leverantörer har burit frukt, och nu pressar vi våra priser på våra kompletta solelpaket (solcellsanläggningar) för villafastigheter.

För er som är intresserade av större solcellsanläggningar ber vi er ta kontakt direkt med oss på Svesol för en separat diskussion. Vi kan leverera alla storlekar, antingen endast material eller nyckelfärdig installation. Välkommen till oss för din nästa solenergiaffär.

De nya prisera hittar du här.

Vi har nu en ny återfösäljare i Västra Götalnds län, Axson Svenska Eergisystem AB i Göteborg , Kontaktperson Fredrik Winberg.  

Mer information klicka här.