Under senare tid har den massmediala uppmärksamheten för solenergi varit stor och vi har fått in ett stort antal förfrågningar avseende solel, s.k. solcellsanläggningar. I syfte att på ett professionellt sätt kunna möta marknadens förväntan lanserar Svesol nu ett första program för solcellsanläggningar för småhusfastigheter.

Vi kan idag erbjuda 4 färdiga paket från 1,75 kW och uppåt . Dessa paket är avsedda för solcellssystem uppkopplade mot elnätet (ej system kopplade mot batterier). Du kan läsa mer om dessa paket, om våra solcellsmoduler och växelriktare, om solel och mikroproduktion bland våra produkter.

Är du intresserad av solceller för att kunna producera din egen el? Kontakta oss på en gång så hjälper vi dig att finna rätt system för dina behov.