Solentek AB har under flera år sålt och marknadsfört solvärmeprodukter under namnet Svesol. För att undvika oklarheter och missförstånd kring produkt och företagsnamn byter nu Solentek AB namn till Svesol värmesystem AB.

 

 

Kontakta Svesol värmesystem AB