Efter årsskiftet 2011 testas alla solfångare som är berättigade till bidrag på lika villkor enligt Solar Keymark. Det visar sig då att solfångarpaketet Svesol Premiums solfångarmodul Wagner Euro L20 AR är Sveriges effektivaste plana solfångare för villor.

 - Vi testar och väljer ut de komponenter som ger bästa resultat i våra värmesystem. Att solfångaren i premiumpaketen nu är den med högst årligt energiutbyte per kvadratmeter är ett bra kvitto och en kvalitetsstämpel för oss och våra kunder, säger Klaus Lorenz.

Högsta prestanda, kvalitet och trygghet

Solfångaren Wagner Euro L20 AR som ingår i solfångarpaketet Svesol Premium har högst beräknat årligt energiutbyte bland plana solfångarmoduler under 10 kvadratmeter med 509 kWh/kvm, enligt SPs lista över Solar Keymark-certifierade solfångare. Solfångaren tillverkas av Wagner & Co i Tyskland som är en av Europas största och mest erfarna tillverkare med över 30 års erfarenhet av solvärmeteknik. Euro L20 AR är Wagners prisbelönta toppmodell.

Solar Keymark-certifiering

Det har under en period funnits olika märkningar av solfångare för att få solvärmestöd,  bland annat europeiska Solar Keymark och Svenska P-märkningen. Från årsskiftet gäller endast Solar Keymark för solvärmestöd. Alla beräknade årsutbyten på svenska SPs lista över solfångare ska därmed baseras på data från den mer omfattande Solar Keymark-certifieringen. Det betyder att alla solfångare nu testas på lika villkor. Solar Keymark-certifieringen är en frivillig kvalitetskontroll och innefattar bland annat typprovning av produkten enligt EN standarden och tillverkningskontroll (ISO 9000-nivå).